SPådam & Healer Ann

Click here to edit subtitle


                                                          Soul Body Fusion     Soul body fusion är en metod att aktivt sammansmälta vår kropp med vår själ genom en guidad healingprocess. Kroppen och själen harmoniseras med varandra till en bättre fungerande enhet.Under fusionen av själen till kroppen följer man med i processen, man iakttar sin upplevelse och är mer och mer trygg i det som sker.Med Soul body fusion kan man hjälpa till att hela obalanser, stress, dålig självkänsla, ätstörningar, sjukdomar, trauman som våld, övergrepp och misshandel bland mycket annat.      Soul body fusion stärker det positiva inom oss och utvecklar oss som individer. Vi blir mer lugna, trygga i oss själva, välmående och fokuserade.