SPådam & Healer Ann

Click here to edit subtitle

 

 

                                                                          Tarot 

 

På denna sida kan du lära dig att själv tyda tarotkort. Du kan lägga en tarotstjärna som kan bestå av olika antal kort beroende av vad som känns bra. Du kan t ex lägga en tarotstjärna med tarotkorten i en eller flera rader parallellt under varandra, eller som en stjärna med rader av kort som utgår från ett kort i mitten ut mot sidorna i 4 eller fler riktningar. Det vanliga är att man lägger en tarotstjärna med 3, 5 eller 10 kort om det är en liten stjärna, i en stor stjärna varierar antalet kort, men det finns i regel minst 10 kort i denna. Om man lägger en stjärna med 5 kort så kan man låta kortet i mitten, kort nr 1 representera frågan i sig i nutid. Kortet till vänster, nr 2 är det förflutna, kort nr 3 till höger om kort nr 1 står för framtiden, kort nr 4 under kort nr 1 representerar anledningen till situationen/frågan. Kort nr 5 ovan kort nr 1 står för lösningen/förståelsen av situationen. 

                                                            

                                                                           Tarot    (Norsk) 

 

På denne siden kan du lære hvordan du selv kan tolke tarotkort. Du kan gjøra en tarot stjerne, som kan bestå av et ulikt antall kort avhengig av hva som føles bra. Du kan for eksempel legge stjernen med tarotkort i en eller flere rader parallelt over hverandre, eller som en stjerne med rader av kortene basert på ett  kort i midten til sidene av fire eller flere retninger. Det er vanlig å legge et tarot stjerne med 3, 5 eller 10 kort dersom det er en liten stjerne, i en stor stjerne er det varierende antall kort, men det er vanligvis minst 10 kortene. Hvis du legger til en stjerne med fem kort, kan du la kortet i midten, kort no. 1 representere selve problemet hår och nu. Kortet til venstre, er no. 2 og viser fortiden; kort 3 til høyre for kort 1 står for fremtiden, kort no. 4 under kort no. 1, representere grunn til din situasjon/problemet. Kort no. 5 ovenfor kort no. 1 står for løsning/forståelse av situasjonen.